Användarvillkor

Genom att använda tjänsten samtycker du till att vi samlar in, använder och utlämnar din information så som det beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi kan komma att översätta denna sekretesspolicy till andra språk, men vid eventuella motsägelser mellan de olika versionerna eller översättningsfel så är det den Svenska versionen som gäller.

INFORMATION SOM VI SAMLAR IN OCH HUR VI ANVÄNDER DEN

Vi får samla in, överföra och lagra information om dig i samband med din användning av tjänsten, inklusive all information du skickar till eller via tjänsten. Vi använder informationen för att tillhandahålla tjänstens funktionalitet, uppfylla dina önskemål, förbättra tjänstens kvalitet, engagemang i forskning och analys relaterad till tjänsten, anpassa din upplevelse, spåra användningen av tjänsten, ge feedback till tredjepartsföretag som finns listade på vår tjänst, visa relevant annonsering, marknadsföra tjänsten, tillhandahålla kundsupport, meddela dig, säkerhetskopiera våra system, möjliggöra återställning efter systemkrasch, förbättra tjänstens säkerhet och uppfylla rättsliga krav. Även när vi inte lagrar sådan information måste den ändå först överföras till våra servrar och lagras tillräckligt länge för att kunna behandlas.

Observera också:

Kontoinformation: När du skapar ett konto på Zoox, lagrar och använder vi informationen du tillhandahåller under den processen, såsom det för- och efternamn du uppger, e-postadress, postnummer, fysisk adress och annan information som du kan tillhandahålla under skapandet av ditt konto, såsom ditt kön, telefonnummer eller födelsedatum. Vi får offentligt visa din förnamn och initial på efternamn som du uppger, samt eventuellt foto eller annat innehåll som du lämnar in under registreringsprocessen, som en del av din kontoprofil.

Om du tror att ett obehörigt konto har skapats med hjälp av dina personuppgifter, kan du begära att det tas bort genom att rapportera det.

Cookies

Vi, och de tredjeparter som vi samarbetar med, kan använda cookies, webb-beacons, lokalt delade objekt som HTML5 och Flash (ibland kallade ”flash-cookies”), annonsidentifierare (inklusive mobilidentifierare som Apples identifierare för annonsörer (”IDFA”) eller Googles reklam-ID (”GAID”)) och liknande teknik (”cookies”) i samband med din användning av tjänsten, tredjepartswebbplatser och mobila applikationer.

Cookies kan innehålla unika identifierare och kan finnas bland annat på din dator eller mobil, i e-post som vi skickar till dig och på våra webbsidor.

Cookies kan överföra information om dig och din användning av vår tjänst, såsom din webbläsartyp, sökpreferenser, IP-adress, data avseende reklam som har visats för dig eller som du har interagerat med, och datumet och tiden för din användning.

Cookies kan vara permanenta eller endast lagras under en enstaka session.

Tredjeparter

Tredjeparter kan få information om dig enligt följande:

  1. Annonsörer: Vi tillåter tredjeparter att använda cookies via tjänsten för att samla in samma typ av information för samma syften som vi gör. Genom att göra så följer vi den Digitala reklamalliansens (Digital Advertising Alliance) självreglerande principer för beteendebaserad annonsering online.
  2. Tredjeparter kan ha möjligheten att förknippa informationen som de samlar in med annan information som de har om dig från andra källor. Vi har inte nödvändigtvis tillgång till eller kontroll över cookies som de använder,

KONTROLL AV DINA PERSONLIGA DATA

Andra användare kanske kan identifiera dig, eller förknippa dig med ditt användarkonto om du inkluderar personlig information i innehållet som du gör offentligt.

Du kan reducera risken för att identifieras personligen genom att använda vår tjänst utan registrering, men att göra det kan minska trovärdigheten hos dina bidrag till vår tjänst.

LAGRING AV UPPGIFTER OCH UPPSÄGNING AV KONTO

Du kan avsluta ditt konto genom att kontakta oss. Vi kommer att ta bort vissa offentliga poster från visning och/eller avskilja dem från din kontoprofil, men vi kan behålla information om dig för de syften som är godkända enligt denna sekretesspolicy om de inte är förbjudna enligt lag.

Till exempel kan vi spara information för att hindra, undersöka eller identifiera möjliga förseelser med koppling till vår tjänst eller för att uppfylla juridiska skyldigheter.

Vi kan också bevara resterande kopior av dina personuppgifter i våra backup-system. Lägg märke till att företag inte kan ta bort sina företagssidor, betyg eller recensioner genom att stänga sina konton.

PERSONER BOSATTA I EUROPA: SEKRETESSRÄTT OCH INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Om du är bosatt i Europa har du rätt att få tillgång till dina personuppgifter, och rätt till att begära korrigering, uppdatering eller borttagning av din personliga information.

Du kan göra invändningar mot behandlingen av din personliga information, be oss begränsa behandlingen av din personliga information eller begära portabilitet av din personliga information.

Ytterligare information om hur du kan utöva dessa rättigheter får du genom att kontakta oss.

På samma sätt, om vi har samlat in och behandlat din personliga information med ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke.

Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan din återkallning, det kommer inte heller att påverka behandlingen av din personliga information som utförs i beroende av lagliga behandlingsgrunder annat än samtycke.

Tjänsten ger dig i allmänhet ett rimligt sätt att visa och ändra din profilinformation och du kan när som helst välja bort marknadsföringskommunikation genom att klicka på länken “avregistrera” eller “välj bort” i e-postmarknadsföringen som vi skickar till dig.

Användare som är bosatta inom Europa bör observera att de personliga uppgifter vi erhåller från eller om dig kan komma att överföras, behandlas och lagras utanför EES eller Schweiz för de syften som är beskrivna i denna sekretesspolicy, inklusive i USA.

Vi tar våra användares integritet på allvar och vidtar därför åtgärder för att skydda dina uppgifter, detta inkluderar att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå i enlighet med aktuella EU-normer från det datum då denna sekretesspolicy träder i kraft.