Vårdförbundet kritiskt till Region Västmanlands nya lönepolicy

Policyn klargör hur regionen ser på lön och lönebildning och ses över då och då. Det står bland annat att lönesättningen ska vara differentierad och fri från diskriminering. Det står också att den inte ska användas som ett internt konkurrensmedel.

Regionsrådet Lena Johansson (S) är nöjd över att policyn nu är väldigt politiskt förankrad efter att ha återemitterats en runda. Hon menar att det är viktigt att chefer har samsyn när det gäller lönesättning eftersom att regionen är en stor organisation.

– Det gör att vi behöver ett tänk som hänger ihop i hela organisationen.

Jani Stjernström från Vårdförbundet pratar om lönekarriär mellan olika enheter i Regionen. Lena Johansson (S) vill att det ska vara så attraktivt som möjligt att stanna på arbetsplatsen också om man vill göra karriär.

– Med den nya kompetensmodellen ska man ska kunna utvecklas inom sitt område på sin klinik. Så att man inte känner att man inte behöver flytta för att höja sin lön, säger regionrådet Lena Johansson (S).

Vårdförbundet är kritiskt på framförallt två punkter vad det gäller den nya policyn: att lönesättningen inte ska användas som ett internt konkurrensmedel och att chefen ska förankra beslut om lön med närmaste chef.

Hör mer i klippet.

Bli först med att kommentera

Kommentera