S-MP-C-L-regering kan ge Jönköping höghastighetståg

Det skulle innebära att den ursprungliga planen med en höghastighetsbana med Jönköping som central knutpunkt, där förgreningar mot Stockholm, Göteborg och Malmö knyts samman.

Ställer sig de fyra partierna bakom utkastet så flyttas höghastighetsbanan åter upp på dagordningen efter att i höstas ha hamnat längre ner. Det var Trafikverket som i oktober stoppade den lokaliseringsstudie som pågått och som rör sträckan Linköping-Jönköping. Anledningen var att det inte fanns pengar avsatta.

Punkt 28

”Nya stambanor för höghastighetståg ska färdigställas så att Stockholm, Göteborg, Malmö och regioner och städer längs med och i anslutning till banans sträckning bättre knyts samman med moderna och hållbara kommunikationer.”

Så lyder en del av punkt 28 i utkastet till sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna.

Höghastighetsbanan finns inskriven som punkt 28 i utkastet till överenskommelse

Ska fullföljas

Det är Miljöpartiet som publicerar utkastet på sin hemsida. I punkt 28 står det att den beslutade nationella planen för infrastruktur 2018-2019 ska fullföljas. Det handlar om investeringar i vägar och järnvägar i hela landet på 700 miljarder.

Bli först med att kommentera

Kommentera