Ny teknik ska mäta luftkvalitén i Västsverige

Just nu testas sensorn på två ställen i Västsverige, en sitter uppe på Nordstans tak och en i Mölndal. Forskarna hoppas att sensorerna ska göra nytta på bred front.

– Med tanke på att luftföroreningar är ett globalt hälsoproblem känns det verkligen bra att kunna bidra med kunskap som kan leda till en bättre miljö. Med hjälp av små, portabla sensorer blir det både enklare och billigare att med hög precision mäta hälsofarliga utsläpp, säger chalmersforskaren Irem Tanyeli, som varit med och utvecklat den minimala sensorn.

– Det finns ett jättestort behov av sensorer och det finns redan många små sensorer på marknaden men som inte har visat sig vara helt pålitliga. Det är extra hoppingivande med den här nya sensorn eftersom den använder sig av en helt ny teknik, säger Jenny Lindén, forskare och projektledare inom luftkvalitet, IVL Svenska miljöinstitutet.

Testas sedan januari

Sensorerna har testats sedan i januari för att se hur de håller för olika väderförhållanden och temperatur. I dagsläget används stora instrument för att mäta luftkvalitén.

– Dessa instrument är noggrant testade och är pålitliga i sitt resultat, men de är dyra och kräver mycket underhåll. Det är jättesvårt med sån här teknik att få ner i mindre sensorer för det är små faktorer som påverkar, bland annat temperatur och fuktighet som stör resultatet, säger Jenny Lindén.

Stort problem med kvävedioxid i Göteborg

Hon tror dock att det kommer dröja ett tag innan den här nya sensorn kommer att användas av kommuner och i officiella sammanhang.

– Jag är förhoppningsfull men sensorn måste först bli certifierad och testas hur den påverkas under en lång tid. Om den visar sig vara bättre än de på marknaden kommer vi kanske kunna använda den gradvis men det är osäkert eftersom det tidigare varit svårt att mäta precisa nivåer med sensorer.

Föroreningar från E6

Miljöförvaltningen i Göteborg släppte under onsdagen en rapport om Göteborgs luftkvalitet. Den visar att halten av kvävedioxid är för hög i staden, kvävedioxid bildas i förbränningsmotorer.

– Det det största problemet i storstäder och i Göteborg går ju motorvägen genom stan och sen har vi otur med vindarna som drar med sig in föroreningar från motorvägen och färjetrafiken. Det är svårt att greppa för det går ju inte att se föroreningarna men man ska helst inte uppehålla sig längs E6. Man ska inte vara rädd men det är bra om man tänker igenom och försöker undvika väldigt trafikerade gator, säger Jenny Lindén.

Bli först med att kommentera

Kommentera