Ny förskola planeras i Uppsävja – ska ersätta tillfälliga paviljonger

Uppsala kommun har inlett ett arbete med att planlägga den nya förskolan som ska ligga vid Skogsvägen i Uppsävja. Där är nu de tillfälliga förskolepaviljongerna som rymmer 80 barn. Den nya förskolan kommer att ha åtta avdelningar och rymma 144 barn.

– Det känns jätteroligt. Det kommer att bli nya fräscha lokaler, bli ett bra område att röra sig på utanför förskolan och finnas mycket plats. Jag tror att det blir superbra, säger Ylva Stadell (S), ordförande i plan-och byggnadsnämnden.

Planläggningen behövs göras för att ersätta de tillfälliga lokalerna med den nya permanenta förskolan.

Klara med detaljplanen till 2020

– Vi påbörjar nu en detaljplanering av området och planerar att vara klara med det arbetet under tredje kvartalet av år 2020, säger Ylva Stadell.

Under arbetets gång är det flera saker som behöver ses över.

– Olika trafiklösningar, och området är känsligt med Uppsalas grundvatten vilket gör att markanvändningarna behöver anpassas, säger Ylva Stadell.

– Vi måste se över att det finns en grön passage i området, och ha med oss det i planeringen. Samt att det blir en bra utemiljö, säger Elisabet Jonsson, plan-och byggchef.

Bli först med att kommentera

Kommentera