Läkemedelsrester i avloppsvatten renas genom naturen

Vid ett våtmarksområde utanför Halmstad har Högskolan i Halmstad anlagt ett gäng dammar. Dammarna tar hand om vatten som spetsats med liknande halter läkemedel som brukar finnas kvar efter en process i ett vanligt reningsverk.

– Istället för att filtrera med exempelvis ozon eller med kemikalier ville vi visa på att våtmarker kan vara lika effektivt för att ta bort läkemedel, säger Per-Magnus Ehde, forskningsingenjör på Högskolan i Halmstad.

Nedbrytningen i dammarna sker på naturlig väg på några dygn, och resultatet visar att uppemot 90 procent av de kvarvarande läkemedelsresterna försvinner på det här sättet.

Hoppas få se våtmarker utanför reningsverk

Forskningsprojektet, som är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad och forskare vid Högskolan i Kristianstad, är inte helt unikt. Liknande tester har genomförts både i Sverige och internationellt. Enligt Per-Magnus Ehde sticker den här forskningen ut, eftersom de här våtmarkerna kan rena annat än läkemedel som till exempel kväve och fosfor.

– Vi kommer att kunna ge rekommendationer till kommuner på hur våtmarker av det här slaget kan se ut. Jag hoppas att vi kommer se fler våtmarker i anslutning till reningsverk framöver, säger Per-Magnus Ehde.

Bli först med att kommentera

Kommentera