Felaktiga utbetalningar på miljonbelopp

När SVT har fortsatt att granska bygget av barnsjukhuset framkommer det att Västfastigheter krävde tillbaka 53 miljoner från NCC i början av 2018.

Västfastigheter menade bland annat att NCC gjort felaktiga påslag på 21 miljoner kronor när de fakturerat från sina egna dotterbolag, att de tagit nästan 10 miljoner för mycket betalt för markentreprenaden och att NCC felaktigt fakturerat för resekostnader, traktamenten och dubbel sjuklön för sina anställda.

Varför betalades de felaktiga summorna ut från början?

– Jag kan inte svara på det, mer än att det varit ofullständig granskning av de fakturor som kommit under den perioden, säger säger Lars Jansson förvaltningschef på Västfastigheter.

Flera fall av ”osäkerhet”

Men efter en del förhandlande från båda parterna så ingick Västfastigheter en förlikning med NCC. I ett protokoll som SVT tagit del av konstaterar Västfastigheter flera gånger att ”det råder osäkerhet om vad som tidigare överenskommits.

”Västfastigheter får alltså backa från flera av sina krav, eftersom de inte är säkra på vilka avtal de själva har ingått.

Varför har ni gjort så otydliga avtal med NCC?

– Själva avtalet i grunden har varit tydligt. Men det har skett stora förändringar under resans gång när det gäller barnsjukhuset och tomten på Östra. Och förändringarna har inte i alla lägen dokumenterats som de borde ha gjort.

Har det varit muntliga avtal?

– Ja, det har det nog funnits. Det som inte finns nedtecknat är de överenskommelser som slutits i ett tidigt skede av byggprojektet.

Borde man inte ha ordentliga avtal när det handlar om miljonbelopp?

– Jo, det tycker jag. Och idag gör vi på ett helt annat sätt, säger Lars Jansson.

Miljoner i återbetalning

Slutsumman för NCC handlar alltså fortfarande om tiotals miljoner, som de ska betala tillbaka till Västfastigheter. NCC uppger följande i mejl till SVT:

” Det här är ett stort och komplext projekt. Det har funnits några frågeställningar där vi har haft olika syn på hur avtal och kontrakt ska tolkas. Dessa har vi nu rett ut i samförstånd med Västfastigheter och är överens om både det som varit hittills och hur det ska hanteras framåt.”

Extra bonus

Även NCC:s bonus har varit uppe till diskussion. Men NCC får till slut möjlighet till en förhöjd bonus då projektet omfattning ökat. I ursprungskontraktet anges 12 miljoner kronor, men slutsumman blir istället 20 miljoner kronor.

Bli först med att kommentera

Kommentera