Snart kan du hämta ut e-recept i andra EU-länder – men journalutbyte får vänta

Lars Dobos
Reporter

Digitalisering 2018-10-12 06:02 Snart kan du hämta ut e-recept i andra EU-länder – men journalutbyte får vänta

Finland och Estland inleder ett samarbete kring läkemedelsrecept och fler länder ska följa efter nästa år, bland annat Sverige. Däremot deltar Sverige inte i EU-samarbetet kring patientöversiker.

Facebook 0 Twitter 0 Reddit LinkedIn 0 Totalt 0 Kopiera

Estlands hälsominister Riina Sikkut presenterade initiativet i samband med EU-mötet European Health Forum i österrikiska Gastein, och tillade att e-hälsa och utbyte av patientdata är vanligt inom Estland.

– Men det är också viktigt att människor som behöver vård i utlandet kan ta med sig sina patientdata till vårdgivare i andra länder så att de kan få kontinuerlig vård av hög kvalitet, säger Riina Sikkut, till Euractiv.

Redan före årsskiftet kommer estländska och finska medborgare att kunna ta med sin sina e-recept mellan länderna. De bägge ländernas överenskommelse bygger på EU-initiativet E-Health Digital Service Infrastructure (eHDSI). Under 2019 är tanken att fler länder ska följa efter, bland annat Grekland, Cypern och Sverige.

– Sverige deltar aktivt i arbetet inom EU när det gäller e-recept över landsgränser, men har valt att inte delta i arbetet med patientöversikter. Vi arbetar nu för att etablera nödvändig teknisk infrastruktur och övriga regelverk för att i ett första steg göra det möjligt för utländska medborgare att kunna hämta ut e-recept på svenska apotek. I kommande steg, när de juridiska förutsättningarna finns på plats, är tanken att det ska bli möjligt för svenska medborgare att hämta ut sina recept utomlands, svarar Lars Kämpe, pressansvarig för e-hälsomyndigheten, via e-post till Computer Sweden.

Läs också: Nu kan du emulera Commodore 64 i din webbläsare – och välja mellan tusentals spel

När det gäller patientöversikter, alltså möjligheten att ta del av information i patientjournaler, är bilden mer komplicerad och den delen av e-hälsosamarbetet inom EU kommer att dröja lite längre. Och som Lars Kämpe på e-hälsomyndigheten poängterar är det inte där Sverige lägger energin för tillfället. Men med EU:s nyligen stipulerade ”femte frihet”, alltså fritt flöde av data mellan länderna, är vägen öppen.

– Vissa länder planerar redan för att börja utbyta patientöversikter inom EU under 2018 och 2019, till exempel Malta, Tjeckien och Luxemburg, och Estland planerar att börja delta under 2020, säger Riina Sikkut.

Riina Sikkut
Riina Sikkut.

Riina Sikkut pekar på två utmaningar kring patientöversikter: det ena är den legala aspekten och den andra är formatfrågan. Lagfrågan kommer inte utgöra ett större hinder, enligt Sikkut, eftersom EU tydligt tagit ställning för en harmonisering. Frågan om dataformat är mer komplicerad eftersom länderna behöver bygga en infrastruktur för datautbyte, vilket man tittar på inom ramen för den inre digitala marknaden där elektroniska hälsodata (EHR) ingår, men man måste enas om dataformat vilka data som ska ingå i utbytet.

Läs också: EU ger grönt ljus för sänkt digitalmoms

I Sverige, där landstingen fortfarande inte byggt ett gemensamt system för överföring av patientjournaler, även om arbete pågår, skulle ett påtvingande EU-direktiv kunna lösa knutarna. På den frågar duckar dock Lars Kämpe på e-hälsomyndigheten.

– Vi arbetar som sagt bara med utbyte av e-recept i detta läge, där har vi redan en gemensam nationell lösning och ett nationellt överenskommet format.

Digitalisering E-hälsa Eu Finland Estland Riina Sikkut

Lars Dobos
Lars Dobos
Reporter

Lars Dobos Facebook 0 Twitter 0 Reddit LinkedIn 0 Totalt 0 Kopiera Facebook 0 Twitter 0 Reddit LinkedIn 0 Totalt 0 Kopiera

Senaste nytt

  • 2018-10-12 06:16Computer Sweden Karin Lindström Amazons rekryteringsverktyg slog fel – sållade bort kvinnor som sökte teknikjobb
  • 2018-10-12 06:02Computer Sweden Lars Dobos Snart kan du hämta ut e-recept i andra EU-länder – men journalutbyte får vänta
  • 2018-10-11 13:59TechWorld Lars Dobos Ny skadlig kod sprider sig genom Facebook Messenger
  • 2018-10-11 11:05TechWorld IDG.se 8 myter om Googles succéplattform Chromebook
  • 2018-10-11 10:40Computer Sweden Joakim Arstad Djurberg Google spänner sina molnmuskler i kampen mot AWS och Microsoft

100 Senaste

Bli först med att kommentera

Kommentera